Over Ploegsma

Over Uitgeverij Ploegsma

Hoe wordt een boek gemaakt?
Wat doet een uitgeverij?

Deze vragen krijgen wij vaak, bijvoorbeeld van kinderen die een spreekbeurt gaan houden over boeken. Daarom leggen we hieronder in het kort uit hoe het er bij een uitgeverij aan toe gaat.

De uitgever/directeur geeft leiding aan het hele bedrijf. Samen met zijn medewerkers besluit zij wat voor soort boeken wel en niet worden uitgegeven. Ook zorgt zij dat er afspraken worden gemaakt over geld met de schrijvers en tekenaars, met buitenlandse uitgevers over vertalingen, met drukkers, binders en met de boekwinkels.

De redacteur bekijkt samen met de uitgever welke boeken het waard zijn om te worden uitgegeven. Zo werkt zij aan de samenstelling van het ‘fonds’, de verzameling van alle boeken die een uitgeverij uitgeeft. Een redacteur houdt ook contact met de schrijvers, vertalers en tekenaars die voor de uitgeverij werken. Zo bespreken ze de plannen die schrijvers hebben voor nieuwe boeken. Of ze informeren bij de schrijver hoe hij opschiet met het boek waar hij mee bezig is.
Als de schrijver het nieuwe boek inlevert, kijkt de redacteur het nauwkeurig na op schrijf- en taalfouten en andere onjuistheden. De redacteur maakt het boek ‘persklaar’, dat wil zeggen dat de tekst gedrukt kan worden.

De productieafdeling begeleidt de hele technische kant van het maken van een boek. De mensen die daar werken zien erop toe dat de tekst en de tekeningen op tijd bij de lithograaf, de vormgever, de drukker en de binder zijn.

De afdeling verkoop zorgt ervoor dat de boeken worden verkocht. De verkopers van een uitgeverij gaan naar de boekwinkels en boekhandelsbeurzen om te laten zien welke nieuwe boeken er te koop zijn voor de boekhandel.

De promotie- en marketingmedewerkers houden zich bezig met reclame maken voor de boeken en zorgen ervoor dat de websites en social media van de uitgeverij bijgehouden worden.

Bij de uitgeverij werkt verder iemand die zorgt voor de boekhouding en de administratie. Hij regelt dat iedereen en alles betaald wordt. Hij rekent uit of de uitgeverij winst of verlies maakt. En één keer per jaar rekent hij ook uit hoeveel boeken er van elke schrijver zijn verkocht en hoeveel geld de schrijvers daarom nog van de uitgever krijgen.

Ten slotte zijn er net als op elk kantoor een secretaresse en een receptioniste. Maar geen twee uitgeverijen zijn hetzelfde, en soms zijn de taken anders verdeeld.

Uitgeverij Ploegsma
Bij Uitgeverij Ploegsma ziet de verdeling er als volgt uit:
Directeur: Paulien Loerts
Uitgever: Martine Schaap
Redacteuren: Susan Brooijmans / Marlous van Mourik
Brandmanagers: Dania van Dishoeck / Merel Ooms
Marketing: Ilse van der Zee / Janine Hoogendoorn
Publiciteit: Luna Wong Lun Hing
Secretariaat: Petra Bouwmeester
Verkoop binnendienst: Noor Ronz / Fardau Verschuren
Productie: Doenja van Buuren

Uitgeverij Ploegsma bv

Singel 262
1016 AC Amsterdam
tel. 020 - 5511250
info@ploegsma.nl

hier gte