Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als ik mijn eigen manuscript in boekvorm uitgegeven wil hebben?
U kunt uw manuscript ter beoordeling voorleggen aan de redactie van een van de uitgeverijen in Nederland en Vlaanderen. Of een uitgeverij besluit om uw manuscript in boekvorm uit te brengen, is overigens niet alleen afhankelijk van de kwaliteit ervan: er wordt gekeken of uw manuscript past binnen het fonds van de uitgeverij, en ook of de investering die gemoeid is met de productie van het boek redelijkerwijs kan worden terugverdiend. Indien u uw manuscript ter beoordeling wilt voorleggen aan de redactie van Ploegsma kunt u een kopie sturen naar uitgeverij Ploegsma, Wibautstraat 133, 1097 DN Amsterdam, ter attentie van ‘de redactie’. Digitale inzendingen worden niet in behandeling genomen. Mocht u uw manuscript terug willen na beoordeling, dan moet u porto met het manuscript meesturen. Als er geen porto bij het manuscript zit, dan wordt het manuscript in geval van afwijzing vernietigd. U krijgt binnen drie maanden uitsluitsel. Helaas is het, door de zeer grote hoeveelheid manuscripten die Ploegsma dagelijks krijgt toegestuurd, niet mogelijk alle afwijzingen van een uitvoerig leesrapport te voorzien. Over de beoordeling kan evenmin worden gecorrespondeerd.

Waar vind ik recensies van boeken van Ploegsma -auteurs?
Op recensies berust auteursrecht. Het is uitgeverij Ploegsma daarom niet toegestaan ze op haar website te plaatsen. De meeste openbare bibliotheken beschikken wel over een recensiearchief dat gratis kan worden geraadpleegd, en NRC Handelsblad heeft het eigen recensiearchief gratis digitaal toegankelijk gemaakt (zie www.nrc.nl/boeken). Korte quotes uit de recensies zijn wel op de Ploegsma -website te vinden, onder het kopje ‘Uit de pers’ als u op een boektitel naar keuze klikt.

Mag ik een gedicht of een prozafragment van een Ploegsma -auteur overnemen?
Op gedichten en prozafragmenten berust auteursrecht. Ze mogen niet worden overgenomen in uitgaven of op websites van derden zonder betaling en zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende schrijver en de uitgeverij. Indien u een gedicht of prozafragment van een Ploegsma -auteur wilt gebruiken, kunt u hier naar de eraan verbonden kosten informeren en een aanvraagformulier invullen. Uw aanvraag wordt binnen een week in behandeling genomen. Indien Ploegsma u toestemming verleent voor overname, betekent dit automatisch dat ook de desbetreffende schrijver zijn of haar toestemming heeft gegeven.

Wat moet ik doen als ik een Ploegsma -auteur wil uitnodigen voor een optreden op mijn school, in mijn winkel of in mijn leesclub?
De stichting Schrijver School Samenleving bemiddelt en adviseert bij het organiseren van lezingen door schrijvers. Via de website van de stichting (zie www.sss.nl) kunt u informatie aanvragen en auteurs uitnodigen.